รู้จักกับ Fireboard

Fireboard เป็นบริการสร้างหน้าแดชบอร์ด (หรือ Freeboard) โดยใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Firebase การจะสร้างหน้าบอร์ดได้นั้นต้องมีการเตรียมข้อมูลไว้ใน Firebase ซะก่อน โดยในเอกสารนนี้จะยกตัวอย่างการใช้ ESP8266 ในการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นไปบน Firebase แล้วค่อยใช้ Fireboard แสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบออนไลน์

ตัวอย่างหน้าบอร์ดด้านล่างนี้ เป็นบอร์ดตัวอย่างที่ผู้จัดทำเว็บได้ทำไว้ โดยจะแสดงผลค่าอุณหภูมิในบ้านของผู้จัดทำ

เข้าชมได้ที่ https://www.fireboard.xyz/show--KSqKTMoqq6KYiu_iNtk.html

results matching ""

    No results matching ""