การจัดการบอร์ด

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถจัดการบอร์ดได้โดยใช้หน้าคอนโซลในการสร้างบอร์ดใหม่ และหากต้องการลบ หรือแก้ไขบอร์ด ให้กดเลือกบอร์ดแล้วเลือกลบหรือแก้ไขบอร์ด

การสร้างบอร์ดใหม่

เข้าไปที่เมนูคอนโซล แล้วกดปุ่มเพิ่มบอร์ด

ระบบจะสร้างบอร์ดใหม่และบังคับให้กรอกข้อมูล Firebase ซึ่งการกรอกจะต้องกรอกให้ตรงช่องดังรูปด้านล่าง

เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกการตั้งค่า

การแก้ไขบอร์ด

กดไปที่ปุ่ม ต้องค่าบอร์ด หรือรูปเฟือง

จะแสดงข้อมูลในแท๊ปทั่วไปขึ้นมา ท่านสามารถแก้ไขข้อมูล ชื่อบอร์ด และรายละเอียดเพิ่มเติมบอร์ดได้ในส่วนนี้

กดมาที่แท๊ปรูปแบบ ท่านจะสามารถแก้ไขรูปแบบของบอร์ดได้ เช่น ใส่สีพื้นหลัง ใส่รูปภาพพื้นหลัง เปลี่ยนสีชื่อบอร์ด เปลี่ยนสีรายละเอียดเพิ่มเติมบอร์ด

พื้นหลัง ท่านสามารถใส่รูปภาพ หรือสีได้ตามรูปแบบดังต่อไปนี้

  • ใส่ในรูปแบบ HEX เช่น #FFF หรือ #FFFFFF
  • ใส่ในรูปแบบ RGB เช่น rgb(0, 0, 0)
  • ใส่ในรูปแบบ RGBA เช่น rgba(0, 0, 0, 255)
  • ใส่รูปภาพ url('') เช่น url('https://a.lnwpic.com/yrfmdv.jpg')

แท๊ปสุดท้าย Fireboard ควรแก้ไขเฉพาะกรอกข้อมูลผิดเท่านั้น และหากแก้ไขแล้วต้องทำการรีโหลดหน้าเว็บ 1 ครั้ง

เมื่อแก้ไขข้อมูลจนครบแล้ว กดปุ่มบันทึกการตั้งค่า หน้าเว็บจะแสดงผลลัพธ์ทันที

การลบบอร์ด

กดที่ปุ่มลบบอร์ด หรือรูปถังขยะ

results matching ""

    No results matching ""