การนำค่าอุณหภูมิมาแสดงผลใน Fireboard

Fireboard กับ ESP8266 แสดงค่าอุณหภูมิออนไลน์ ตอนที่ 3 การนำค่าอุณหภูมิมาแสดงผลใน Fireboard

เข้าไปที่หน้าเว็บ www.fireboard.xyz/console.html แล้ว Sing in ให้เรียบร้อย

กดที่ปุ่ม เพิ่มบอร์ด แล้วรอซักครู่

จะเด้งให้กรอกข้อมูลของ Firebase ขึ้นมา ให้กลับไปที่หน้า Firebase แล้วกดที่ชื่อโปรเจค หรือรูปบ้าน

กดที่ไอค่อน Add Firebase to your web app

คัดลอกในส่วนของ apiKey และ databaseURL มาใส่ให้ตรงช่อง

กดมาที่แท๊ปทั่วไป คุณสามารถแก้ไขชื่อบอร์ด และรายละเอียดของบอร์ดได้ เสร็จแล้วกดบันทึกการตั้งค่า จะมีการรีเฟสหน้าเว็บ 1 ครั้ง

กดที่ปุ่มสร้างโมดูลใหม่ (รูปเครื่องหมาย +)

กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังรูป เสร็จแล้วกดเพิ่ม

จากนั้นรอซักครู่ กราฟจะปรากฏข้อมูลขึ้นมาดังรูป และจะมีการอัพเดทข้อมูลแสดงผลแบบอัตโนมัติ

เป็นอันจบขั้นตอนตัวอย่างการใช้งาน Fireboard เพียงเท่านี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานโมดูลต่าง ๆ ได้ในบทถัด ๆ ไป สำหรับบทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ติดตามอ่านมาจนจบครับ

results matching ""

    No results matching ""