โมดูลปุ่มกด

การใช้งานโมดูลปุ่มกด

เป็นโมดูลรับข้อมูลจาก User โดยที่ใน Firebase จะต้องมีการกำหนด Rules ให้สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ด้วย

เมื่อกดเลือกชนิดโมดูลปุ่มกดแล้ว จะมีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มขึ้นมา ดังนี้

  • ที่อยู่ (Path) - หมายถึงที่อยู่ของข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วว่าสามารถเขียน (Write) ลงไปได้ เช่น /LED
  • การกระทำ - จะมีให้เลือกอยู่ 2 รูปแบบ คือ
    • SET - เลือกให้นำข้อมูลจากในช่อง ค่าที่ต้องการ ไปใส่ในข้อมูลใน ที่อยู่ (Path)
    • PUSH - เลือกให้นำข้อมูลจากในช่อง ค่าที่ต้องการ ไปต่อท้ายเป็นโหนดลูกในข้อมูลช่อง ที่อยู่ (Path)
  • ข้อความที่แสดง - ข้อความที่แสดงในปุ่มกด
  • ค่าที่ต้องการ - สตริง หรือตัวเลขที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการ SET หรือ PUSH

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1

กรณีเลือกกรอกข้อมูล ดังรูปด้านล่างนี้

ได้หน้าตาโมดูลดังรูปด้านล่างนี้

ตั้งค่า Rules ไว้ดังรูปด้านล่างนี้

ข้อมูลใน Firebase ปัจจุบัน

เมื่อคลิกที่ปุ่มที่ได้สร้างไว้ในบอร์ด ผลที่ได้คือ /LED เปลี่ยนจาก OFF เป็น ON ทันที

ตัวอย่างการใช้งานที่ 2

กรอกข้อมูลดังรูปด้านล่างนี้ จากในตัวอย่างที่ 1 เปลี่ยนเป็น PUSH และเลือกที่อยู่ข้อมูลเป็น /logLED

ได้หน้าตาโมดูลดังรูปด้านล่างนี้

ตั้งค่า Rules ไว้ดังรูปด้านล่างนี้

ข้อมูลใน Firebase ปัจจุบัน

เมื่อกดปุ่มที่ได้สร้างไว้

เมื่อกดอีกครั้ง

results matching ""

    No results matching ""