โมดูลข้อความ

การใช้งานโมดูลข้อความ

เป็นโมดูลแสดงผลข้อมูล โดยที่ใน Firebase จะต้องมีการกำหนด Rules ให้สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วย

เมื่อกดเลือกชนิดโมดูลข้อความแล้ว จะมีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มขึ้นมา ดังนี้

  • ที่อยู่ (Path) - หมายถึงที่อยู่ของข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วว่าสามารถอ่าน (Read) ลงไปได้ เช่น /text

ตัวอย่างการใช้งาน

กรณีเลือกกรอกข้อมูล ดังรูปด้านล่างนี้

ได้หน้าตาโมดูลดังรูปด้านล่างนี้

ตั้งค่า Rules ไว้ดังรูปด้านล่างนี้

ข้อมูลใน Firebase ปัจจุบัน

เพิ่มข้อมูลใน Firebaes เป็นดังรูป

กลับมาที่หน้าบอร์ด หน้าตาโมดูลเปลี่ยนไปดังรูป

results matching ""

    No results matching ""