โมดูลตัวเลือก

การใช้งานโมดูลตัวเลือก

เป็นโมดูลรับข้อมูลจาก User โดยที่ใน Firebase จะต้องมีการกำหนด Rules ให้สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ด้วย

เมื่อกดเลือกชนิดโมดูลตัวเลือกแล้ว จะมีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มขึ้นมา ดังนี้

 • ที่อยู่ (Path) - หมายถึงที่อยู่ของข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วว่าสามารถเขียน (Write) ลงไปได้ เช่น /LEDColor
 • การกระทำ - จะมีให้เลือกอยู่ 2 รูปแบบ คือ
  • SET - เลือกให้นำข้อมูลจากในช่อง ค่าที่ต้องการ ไปใส่ในข้อมูลใน ที่อยู่ (Path)
  • PUSH - เลือกให้นำข้อมูลจากในช่อง ค่าที่ต้องการ ไปต่อท้ายเป็นโหนดลูกในข้อมูลช่อง ที่อยู่ (Path)
 • สร้างตัวเลือก - สร้างแถวของตัวเลือก
  • Label - ข้อความที่จะแสดงด้านหลังปุ่มตัวเลือก
  • Value - สตริง หรือตัวเลขที่จะนำไป SET หรือ PUSH เมื่อมีการเลือกตัวเลือกนี้

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1

กรณีเลือกกรอกข้อมูล ดังรูปด้านล่างนี้

ได้หน้าตาโมดูลดังรูปด้านล่างนี้

ตั้งค่า Rules ไว้ดังรูปด้านล่างนี้

ข้อมูลใน Firebase ปัจจุบัน

เมื่อคลิกที่ตัวเลือกสีแดง

ที่ Firebase ข้อมูลที /LEDColor มีการเปลี่ยนเป็น R

เมื่อเปลี่ยนไปเลือกตัวเลือกสีน้ำเงิน

ค่าใน Firebase เปลี่ยนเป็น B แทน

results matching ""

  No results matching ""