โมดูลระดับน้ำ

เป็นโมดูลแสดงผลข้อมูล โดยที่ใน Firebase จะต้องมีการกำหนด Rules ให้สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วย

เมื่อกดเลือกชนิดโมดูลสถานะแล้ว จะมีข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มขึ้นมา ดังนี้

  • ที่อยู่ (Path) - หมายถึงที่อยู่ของข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วว่าสามารถอ่าน (Read) ลงไปได้ เช่น /Level

ตัวอย่างการใช้งาน

กรณีเลือกกรอกข้อมูล ดังรูปด้านล่างนี้

ได้หน้าตาโมดูลดังรูปด้านล่างนี้

ตั้งค่า Rules ไว้ดังรูปด้านล่างนี้

ข้อมูลใน Firebase ปัจจุบัน

แก้ /Level เป็น 80

กลับมาที่หน้าบอร์ด หน้าตาโมดูลเปลี่ยนไปดังรูป

results matching ""

    No results matching ""